Privacy

Privacy

1. Privacy Statement
BOSING respecteert de privacy van bezoekers van de websites en webapplicaties van BOSING en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk worden behandeld. BOSING is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de websites en webapplicaties van BOSING zoals weergegeven is in deze privacy policy. De privacy policy kan worden aangehaald als de privacy policy BOSING websites en webapplicaties 2018.

2. Persoonsgegevens die BOSING verwerkt
BOSING verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website:

– Voor- en achternaam
– Functie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BOSING verwerkt
BOSING verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Wat met bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan zijn gegevens over: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschappen vakverenigingen, gezondheid, seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag BOSING persoonsgegevens verwerkt
BOSING verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het factureren van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het aankondigen van nieuwe vacatures
– Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

5. Geautomatiseerde besluitvorming
BOSING neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOSING) tussen zit.

6. Hoe lang BOSING persoonsgegevens bewaart
BOSING bewaart uw persoonlijke gegevens zolang u informatie van BOSING wenst te ontvangen. Als u dergelijke informatie niet wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment aangeven dat u uw gegevens wilt aanpassen of verwijderen door contact met ons op te nemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan door de afmeldingsoptie te gebruiken die is opgenomen in elk e-mailbericht van BOSING.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
BOSING verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BOSING blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die BOSING gebruikt
BOSING gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8.1 Google Analytics
Wij maken naast technische en functionele cookies, gebruik van google-analytics cookies om de website te optimaliseren. Dit hebben wij ingesteld op een manier zodat uw privacy gewaarborgd wordt. Dit hebben wij op de volgende manier gedaan.

BOSING heeft:

  • een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ met Google uitgezet;
  • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op deze manier voldoet BOSING aan de wet algemene verordening gegevensbescherming.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOSING en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe BOSING persoonsgegevens beveiligt
BOSING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

11. Wijzigingen privacy policy
BOSING behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Veranderingen of uitbreidingen van dit privacy statement worden aangekondigd op de homepage van BOSING en zijn per datum van de aankondiging van de verandering of uitbreiding van kracht.

12. Vragen omtrent privacy policy
Vragen of opmerkingen over de privacy policy dan horen wij dat graag. Laat het weten via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens BOSING:

BOSING
Cypresbaan 31c
2908 LT Capelle aan den IJssel
+31 - 10 22 39 603

Copyright © 2024 BOSING
BOSING BV
Klaverbaan 82, 2908 KD
Capelle a/d Ijssel
+31 (0) 10 22 39 603
info@bosing-bv.com