Image

Altijd onder spanning

In de regio Rotterdam groeit de vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit. Om toch de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen, legt netbeheerder Tennet een nieuwe 150 kV hoogspanningsverbinding aan tussen het hoogspanningsstation in Krimpen aan den IJssel en de stations aan de Marconistraat en Ommoord in Rotterdam. Mocht een verbinding onverhoopt uitvallen, dan blijft de regio Rotterdam dankzij deze tweede verbinding van stroom voorzien. Alles bij elkaar legt Tennet via ontgravingen en boringen zo’n 22 kilometer lange kabel dwars door Rotterdam.
 
Knoop
Om te zorgen voor een goede aansluiting, worden het hoogspanningsstation in Krimpen aan den IJssel en de omliggende substations (waaronder die in Capelle aan den IJssel, Dordrecht, het Botlekgebied, Zwijndrecht en de Putselaan en de Vierhavenstraat in Rotterdam) in fasen afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd en uitgevoerd door Bosing engineers & consultants. 
 
Amir Jatic, projectmanager: ‘Het hoogspanningsstation in Krimpen is als het ware de knoop waarvandaan de stroom onder lage spanning (meestal 50kV) naar de substations wordt verspreid. Als Bosing zijn wij verantwoordelijk voor het primaire gedeelte van het hoofdstation in Krimpen, dus de hoogspanningscomponenten inclusief de staalconstructies. Daarnaast zorgen wij voor de ontwerp- en uitvoeringsplannen voor de verbouwing van een zestal grotere substations. Wij zijn er trots op dat we betrokken zijn bij het veilig opleveren van deze belangrijke knooppunten voor energielevering in de regio Rijnmond.’