Image

Nieuw 150kV station in Krimpen aan den IJssel

Het 150kV station van TenneT in Krimpen aan den IJssel zorgt er mede voor dat de regio Rotterdam van energie wordt voorzien. Dit station is gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw en is inmiddels aan het einde van zijn technische levensduur. Vervanging is dus noodzakelijk.

Dan lijkt het logisch om naast het huidige station een vervangend station te bouwen. Maar hiervoor worden geen vergunningen verleend. Tevens moet ‘de winkel open’ blijven: het station kan wel voor een deel maar niet in zijn geheel worden ‘uitgezet’. Dus moest er een andere oplossing komen.

Stapsgewijs ombouwen

Er is voor gekozen om eerst twee nieuwe velden bij te bouwen. Als die velden gereed zijn, wordt het station per sectie vrijgemaakt, gesloopt, nieuw gebouwd en in bedrijf gesteld. Dit geldt niet alleen voor de primaire installatie buiten, maar ook voor de alle andere systemen. 

Ontwerp primaire installaties incl. bijbehorende staalconstructies

Wij hebben van Joulz Energy Solutions opdracht gekregen om de complete primaire installaties inclusief de bijbehorende staalconstructies te ontwerpen en uit te werken. Hierbij maken wij gebruik van de SE-methodiek (Systems Engineering) en BIM, waarbij we alle zaken vooraf evalueren en valideren voordat wij de definitieve uitwerking opstellen.

Eerste ontwerpen gepresenteerd

Onlangs konden wij Tennet de eerste ontwerpen van de velden alsmede de ontwerpen ten behoeve van de RNB-trafo’s presenteren. Deze ontwerpen werden positief ontvangen en zullen als basis voor het gehele station worden gebruikt.