www.bosing-bv.com

Uitbreiding ESSO raffinaderij


sector:

   Petro-chemische industrie 

opdrachtgever:

   RijnDijk Steel Contracting BV

taak:

   Basic engineering 
   Detail engineering 

omvang:

   ca. 350 ton staalconstructies


Deel project

 

Engineering platform incl. secundatievoorzieningen zoals pipesupports, trappen, railingen en kooiladders

Bosing heeft voor de capaciteitsuitbreiding van de ESSO raffinaderij de grootste en meest complexe dragende staalconstructies gerealiseerd. Uitgangspunt was om, naast degelijke dragende staalconstructies, ook de veiligheidsitems alsmede de pipesupports in een 3D-model te realiseren. In onze documenten zijn alle klantspecifieke eisen en standaards verwerkt. Dit project is in korte tijd uitgevoerd.